Puhastusteenused

• Kinnistu välisterritooriumi korrashoid
• Ehitiste välispiirete ja tarindite puhastamine
• Siseruumide koristus
• Jäätmekäitlus
• Kahjurite ja näriliste tõrje
• Lippude heiskamine