Haldus

DONE Haldus OÜ kvaliteetsed haldus-, hooldus- ja puhastusteenused lihtsustavad kinnisvaraomanike elu kogu Baltikumis.

DONE meeskonna üheks peamiseks ülesandeks on säilitada ja pikendada kinnisvara eluiga teenustega, milles on tasakaalus nii kulu kui mugavus.

Eestis tegutseme rohkem kui 100 äri- ja büroohoones, kaubandus-, lao- ja logistikakeskuses.

Ärikinnisvara haldus

Haldusteenus säästab aega ja ressursse kõiges, mis on seotud kinnisvara väärtuse säilitamisega ajas. Tagame hallatava objekti vastavuse projektdokumentidele ning kaitseme omanikku sanktsioonide ja lisakulu eest, milleni võivad viia omandiõigusest tulenevate kohustuste ebaprofessionaalne täitmine või ebamõistlik majandamine.

Kinnisvara sihipärase kasutamise eest vastutab hoone personaalne haldur, kes korraldab kommunaal-, hooldus- ja heakorralepingute sõlmimist, teostab järelvalvet haldusobjektil tegutsevate erinevate alltöövõtjate üle, organiseerib hooldus- ja remonttöid, kolimisi jms.

DONE ärikinnisvara haldusteenus on kiire ja professionaalne, tagades rahulolu omanikule ja üürnikule.

Puhastus

DONE puhastusteenuste valik on lai, alates tavapärasest välisterritooriumi ja siseruumide korrashoiust kuni äärmiselt põhjalike ja keeruliste eripuhastustöödeni. Hoiame puhtad ehitiste välispiirded ja tarindid, aknad ning seisame hea sellegi eest, et lipud oleks korrektselt heisatud.

Fit-Out täislahendus

Kui turul pakutavad valmis rendipinnad teid ei rahulda, tasub otsida kontorit nö karbi kujul ja luua seal enesele sobiv töökeskkond. Fit-Out lahendus on kompleksne teenus, milles sisaldub büroopinna ruumipaigutuse ja töökohtade projekteerimine, vajaliku tehnoloogiaga varustamine ning lõppviimistlus.

Kuna tulevased kasutajad saavad projektis kaasa lüüa juba loomingulises planeerimise faasis, on tagatud, et tulevane kontor vastab teie meeskonna vajadustele parimal moel.

Fit-Out lahendusena valmiv kontor pole mitte lihtsalt mugav ja energiatõhus, vaid mõjub hästi meeskonna motivatsioonile, töökorraldusele ning säästab kokkuvõttes ressursse.

Fit-Out projektide juhtimisse kuuluvad:

• töökohtade kujundus ja planeerimine
• disaini ja sisekujunduse kontseptsioon
• tehniliste lahenduste projekteerimine
• eelarvestamine ja kulude juhtimine aja planeerimine ja
tööde juhtimine
• tööde järelevalve
• riskide juhtimine
• kolimise organiseerimine
• järelteenindus

Tehnosüsteemide hooldus

Pakume terviklahendusi, mis hõlmavad nii tehnosüsteemide haldust kui hooldust (plaaniline ja avariiolukordades). Lisaks elektri-, vee- ja gaasiseadmetele hoiame silma peal ka kõige moodsamatel automaatikasüsteemidel ning tegeleme kulusid optimeeriva energiajuhtimisega.

Haldusadministraator

Büroo hingeelu tundev administraator on siduv lüli külaliste, üürnike ja omaniku vahel. Hea majahaldjas ning visiitkaart, kes võtab saabuja vastu naeratusega, juhatab teed, korraldab posti liikumist majas, vastab telefonile, organiseerib vajadusel transpordi, hangib sünnipäevalilled jms. Kõik DONE haldusadministraatori teenust osutavad inimesed on läbinud põhjaliku klienditeeninduse, esmaabi- ja evakuatsioonikoolituse.

Bürooruumide renoveerimine ja uuendamine

Teeme siseruumides üldehitus, viimistlus-, elektri-, ventilatsiooni-, sanitaartehnilisi töid, et säilitada atraktiivne ja funktsionaalne ärikeskkond kogu hoone ekspluatatsiooni jooksul. Tänu aastatepikkusele kogemusele pakume ka lahendusi, mis võimaldavad kliendil jätkata oma igapäevatoiminguid ajal, mil tema büroo saab uue kuue. Muuhulgas ehitame vaheseinu, utiliseerime ja paigaldame mööblit, seadmeid jms.

Lisaks aitame kinnisvara omanikke järgmistes küsimustes:

• raamatupidamine
• catering
• turvateenused
• tuleohutus
• esmaabitarbed
• autode käsipesu
• parklate haldamine
• kolimine
• projektijuhtimine
• hoonete LEED sertifitseerimine